Kort beskrivning

Här installerar vi en ett Minireningsverk från Evergreen BioCleaner BC3HH.

Datum

Nykvarn hösten 2014

Projektet bestod av

Schaktning samt installation av reningsverk  inkl. ny dragning av avloppsstammar.

Infotavla