Kort beskrivning

Här breddar vi en garageinfart.

Datum

Enskede sommar 2014

Projektet bestod av

Detta projekt bestod av ur grävning, spräckning av berg/storsten samt bortkörning av massor. Vi gjuter en stödmur samt sätter en knäckstensmur. Vi lägger marksten och flyttar grindstolpen, Avslutar projektet med en ny asfaltering.

Infotavla
Dränering av källargrund Nykvarn