Kort beskrivning

Dränering av källargrund Nykvarn

Datum

Nykvarn hösten 2014

Projektet bestod av

Här gräver vi runt ett 70-tals hus som har fått fuktskador i källaren. Vi utför blästring av grunden lägger ny dränering samt isolerar med Pordrän skivor. Vi sätter en pumpbrunn samt lägger nya dagvattenledningar. Lägg märke till att kundens värmepump hänger kvar medans vi utför jobbet.

Garageinfart enskede
Dränering av källargrund Bromma