Kort beskrivning

Dränering Fuktisolering av källargrund Bromma

Datum

Bromma höst/vinter 2014

Projektet bestod av

Här gräver vi runt en villa med fuktskador i källaren samt ett defekt avlopp. Vi utför blästring av husgrunden, lägger ny dränering samt värme- o fuktisolerar med Pordrän-skivor. Vi sätter en ny dagvattenbrunn samt lägger nya dagvattenledningar. Vi anlägger även nytt avlopp.

Dränering av källargrund Nykvarn